Όροι Χρήσης

  • Το liked.gr περιέχει υπερσυνδέσμους (links) και εικόνες (pictures-thumbnails), με αναφορά σε άλλες ιστοσελίδες (websites), που περιέχουν εμπορικά σήματα, ονόματα ή υπηρεσίες, ψηφιακό και πληροφοριακό υλικό, τα οποία προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς κανονισμούς και νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Αυτά αποτελούν προϊόντα με αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, τα οποία ανήκουν στους νόμιμους δικαιούχους τους. (All product names or services mentioned are trademarks or registered trademarks of their respective owners.) Απαγορεύεται η αλλοίωση και η μερική ή ολική εκμετάλλευσή τους, με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Οι επισκέπτες του liked.gr μπορούν να αποστέλουν τα σχόλιά τους ελεύθερα μέσα από την ειδική φόρμα που υπάρχει στο τέλος κάθε δημοσίευσης. Δεν επιτρέπεται η αποστολή σχολίων με άσεμνο περιεχόμενο, υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο, ή με απόψεις και υλικό που παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την Ελληνική, Ευρωπαϊκή ή Διεθνή νομοθεσία και δεοντολογία. Οι διαχειριστές του liked.gr διατηρούν το δικαίωμα ελέγχου και διαγραφής τους σε τέτοια περίπτωση. Οι επισκέπτες-συντάκτες των σχολίων δεσμεύονται ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση email που δίδουν κατά την αποστολή είναι δική τους και ορθή καθώς και ότι δεν εμφανίζονται ψευδώς ως κάποιο άλλο πρόσωπο ούτε εισάγουν παραπλανητικές πληροφορίες.
  • Οι διαχειριστές του liked.gr δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των δημοσιευμένων από τους επισκέπτες. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να θεωρείται υποκειμενική, γιατί στηρίζεται αποκλειστικά στην προσωπική προτίμηση των επισκεπτών του liked.gr. Τα θέματα του liked.gr δημοσιεύονται και αξιολογούνται από τους επισκέπτες μόνο για λόγους πληροφόρησης. Οι διαχειριστές του liked.gr δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν κακή λειτουργία του μηχανισμού καταχώρησης και καταμέτρησης των αξιολογήσεων.
  • Οι δημοσκοπήσεις του liked.gr δεν βασίζονται σε οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο επεξεργασίας και εκφράζουν αποκλειστικά τη γνώμη των επισκεπτών, σε συγκεκριμένα ερωτήματα, για το χρονικό διάστημα της διάρκειάς τους. Γι’ αυτούς τους λόγους τα αποτελέσματα τους θα πρέπει να θεωρούνται υποκειμενικά και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για οποιαδήποτε ενέργεια ούτε εκφράζουν τις απόψεις των διαχειριστών του liked.gr.